- Nieuws

Nieuwe regeling diabetes clienten per 1-1-2013

Er zijn een aantal veranderingen gekomen in de vergoeding voor de diabetes clienten. De pedicure-behandelingen vallen nu onder de zorggroep Elzha. Dit betekent dat de vergoeding voor uw basis voetzorg door de Elzha wordt betaald aan de pedicure en dat u geen factuur meer meekrijgt.

Hier gelden wel een aantal regels voor:

  • U bent ingeschreven bij een huisarts die aangesloten is bij de Elzha.
  • Solange hand-, nagel- en voetverzorging een contract heeft bij de Elzha
  • U heeft diabetes type 2 en Simm's klasse 1 of hoger
  • Simm's 0 komt niet voor de vergoeding in aanmerking. U krijgt wel een factuur mee, in sommige gevallen wordt simm's 0 vergoed uit een aanvullende verzekering
  • De simmi's klasse wordt vastgesteld door uw praktijkondersteuner

Simm's 1: Het gevoel in uw voeten is verminderd en/of u bent niet meer in staat om uw voeten zelf te controleren en te verzorgen. U heeft hulp nodig van een pedicure. Vanuit de basis zorg heeft u recht op 6 probleemgerichte pedicurebehandelingen en 1 keer gericht voetenonderzoek van 45 minuten per jaar.

Simm's 2: Het gevoel in uw voeten is verminderd en/of er zijn problemen met de doorbloeding. Ook kunnen er drukplekken aanwezig zijn in de vorm van rode huid of eeltvorming. Vanuit de basiszorg heeft u recht op 6 probleemgerichte pedicurebehandeleingen en 1 keer een gericht voetenonderzoek.

Simm's 3: U heeft een amputatie of ulcus Of in het verleden gehad. U heeft vanuit de basiszorg recht op 12 probleemgerichte pedicurebehandelingen per jaar, dit kan bij de podotherapeut of medisch pedicure zijn. U heeft ook recht op 2 jaarlijkse 45 minuten gericht onderzoek.

Een probleemgerichte pedicurebehandeling houdt in dat allen dat probleem wordt verholpen waardoor uw voeten minder kans hebben op complicaties.

Om u goed en compleet van dienst te kunnen zijn, kunt u uw consult uit bereiden tot een volledige behandeling. De eigen bijdrage wordt na elke behandeling in rekening gebracht. Deze kunt u niet declaren bi uw verzekeraar.

Valt u niet onder de zorggroep Elzha dan betaald u eerst aan de pedicure en u zal de factuur zelf moeten declaren bij uw zorgverzekeraar